Miljøet

Skånsom

Den skånsomme effekt på miljøet forudsætter, at der fyres rigtigt i brændeovnen.

For eksempel har samtlige af ovne fra HWAM autopilot og WIKING har Automatik. Med Autopilot og Automatik reguleres lufttilførslen til forbrændingen automatisk, så fyringen optimeres og brændets levetid forlænges betydeligt.

Kravene til effektiv forbrænding er høje. Det er nemlig under forbrændingen, at der dannes sundhedsskadelige partikler og kulbrinte. De allerfleste af de brændeovne  vi sælger har derfor en effektiv forbrænding, som ligger under de tilladte grænseværdier, under forudsætning af at du fyrer på en korrekt måde.

Du kan læse mere her om miljøet – tryk for at downloade vores miljø-folder