Autopilot i brændeovne

Autopilot

Spjældene på HWAM® Autopilot™ sikrer, at forbrændingsluften føres de rigtige steder hen i brænd-kammeret, i den rigtige mængde og på det rigtige tidspunkt, så der altid opnås den mest optimale forbrænding.

Det er bimetal-fjederen i HWAM® Autopilot™, der styrer spjældenes stilling. I takt med at temperaturen i brændkammeret stiger, udvider fjederen sig og skubber til spjældene, så der lukkes for primærluften og åbnes for sekundærluften. Det er udelukkende temperaturen i brændkammeret, der afgør, hvordan spjældene bevæger sig.

Hele processen sker løbende, så enhver forbrændingsfase får præcis den mængde luft tilført, som sikrer den mest miljøvenlige og brændselsøkonomiske forbrænding.

Du kan trygt læne dig tilbage, og lade HWAM® Autopilot™ klare arbejdet.